Riant verdienen aan de windmolen om de hoek

Meeverdienen aan de windmolen in je eigen omgeving. Voor de bewoners van Andijk en de dorpen in de omgeving komt dat ideaal nu binnen handbereik. Want de windturbine aan de Gedeputeerde Laanweg krijgt een moderne vervanger waarin alle omwonenden alsmede ook bedrijven, kunnen deelnemen.

Op deze wijze profiteren ze gezamenlijk van de opbrengsten uit de wind, zegt Maarten Deutekom. ,,Het is de eerste keer in Nederland dat we op deze manier opgewekte windenergie delen met de directe omgeving. Dat gebeurt al met zonne-energie maar met windenergie is het nog nooit vertoond.’’ Een primeur dus! Deutekom is accountmanager bij Wind Energy Solutions (WES) te Spanbroek. Samen met operations manager Gerard Roos treft Deutekom voorbereidingen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie investeringen. Deutekom: ,,Eigenlijk steken we oude principes in een nieuw jasje. Vroeger was het hele dorp aangewezen op de dorpsmolen die het meel voor brood maalde. Wat we nu doen is de duurzame variant.’’ Roos: ,,We gaan de oude Lagerwey-molen, die tot de eerste generatie middelgrote windturbines behoort, letterlijk nieuw leven inblazen. Wij nemen het gehele concept voor onze rekening, noem het ontzorgen. Deelnemers hebben er geen omkijken naar. Ze kunnen op deze wijze hun eigen steentje bijdragen aan een milieuvriendelijk initiatief waar iedereen financieel beter van wordt.”

Bent u een van onze WINDvangers?

Het concept dat WES voor ogen heeft, biedt volgens Deutekom aanknopingspunten voor hernieuwde acceptatie van bestaande windmolens. ,,Sinds die molens er zijn, hebben mensen er een mening over. Maar zodra je er zelf de vruchten van plukt, is je eigen beleving ervan plotseling anders. Dan ga je er anders tegenaan kijken.’’ Roos: ,,Door deze opzet creëren we meer lokale betrokkenheid bij die molen. Deelnemers voelen zich mede verantwoordelijk voor het wel en wee van die molen. Sterker nog; je ervaart wind niet meer als lastig probleem tijdens het fietsen. Integendeel, wind wordt een bondgenoot die jou vooruit helpt.’’

WES werkt in dit project samen met Greenchoice. Samen hebben zij alle middelen in huis om een nieuwe coöperatie op te richten en in te richten waarin iedereen zorgeloos kan gaan deelnemen. Bewoners van een afgebakend postcodegebied, de zogeheten WINDpostcoderoos, stappen in voor een nader te bepalen bedrag. Het rendement dat zij kunnen behalen ligt rond de vijf procent. ,,Dat is aanzienlijk meer dan op een spaarrekening’’, weet Roos.
Op dit moment worden de juridische en technische puntjes op de i gezet. Zoals het opzetten van de coöperatie en de vervanging van de Lagerwey-molen. Als de opzet slaagt, en daarvan is Deutekom overtuigd, dan krijgt dit project landelijke navolging. ,,Alleen al in de provincie Friesland staat er voor zestig Megawat aan oude Lagerwey-molens. Dat laat je niet zomaar lopen dus er liggen genoeg mogelijkheden om die bron aan te boren.’’ Voorlopig echter is het woord aan de bewoners van postcodegebied 1619 en omstreken. ,,Die zijn op dit moment de echte windpostcodewinnaars’’, zegt Deutekom.
Meer informatie over het project op: www.windpostcoderoos.nl

Meer informatie en het volledige artikel lezen?

Lees het volledige artikel in het Noordhollands Dagblad of download het artikel via deze link.

Meer informatie over het project op: www.windpostcoderoos.nl.

6 oktober 2016

WINDpostcoderoos, Spanbroek

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos