Weet u waartoe de WINDpostcoderoos behoort?

Crowdfunden, participeren of beide?

De media staat er vol mee, samen verduurzamen. Samen de doelstellingen voor duurzaam opgewekte energie behalen. Nieuwe termen als crowdfunden en participeren worden niet zelden genoemd.

Wat is de WINDpostcoderoos?

Een WINDpostcoderoos betreft het gebied in de directe nabijheid van de (oude, bestaande) windturbine. Als inwoner van deze roos kunt u mee investeren in een nieuwe turbine. Een nieuwe WINDcoöperatie wordt eigenaar van de turbine. De energie die opgewekt wordt door de nieuwe turbine, wordt verdeeld over de coöperatieleden (volgens grootte van de inlegde windkavel). Coöperatieleden worden mede eigenaar van de turbine, nemen de duurzaam geproduceerde elektriciteit af tegen een verlaagd tarief en verdienen in 15 jaar hun inleg terug en genieten daarnaast een rendement van ca. 5%.
Ook in onze WINDpostcoderoos projecten maken we gebruik van termen als crowdfunden en participeren. In deze blog leg ik uit wat deze termen betekenen en maak ik voor u duidelijk tot welke categorie de WINDpostcoderoos behoort.

De betekenis van crowdfunden en participeren
Het woord crowdfunden kan eenvoudig vertaald worden: met de massa, de crowd, een project of object financieren (funden).
Participeren betekent kortweg deelnemen, het samen met anderen iets doen, een aandeel hebben in.

Sponsoring en goede doelen
Crowdfunden kan op veel verschillende manieren. Een sponsorloop op de basisschool voor nieuwe leermiddelen is al een vorm van crowdfunden. Of het inzamelen van geld voor een goed doel, bijvoorbeeld met een collecte. Sponsoring en goede doelen omvat het samen geld bij elkaar brengen voor een vooraf gesteld doel. De funding partner, de persoon of partij die gelden inlegt, geeft de gelden weg, krijgt geen rentevergoeding of de ingelegde gelden terug. Het gaat in deze gevallen om donatie van gelden.
Ook sportsponsoring is een vorm van crowdfunden: bedrijven, instellingen of particulieren geven een club of vereniging gelden om hun activiteiten uit te voeren. Bij deze sponsoring in de sportwereld staat er wel een tegenprestatie tegenover het geld bieden voor een club of activiteit: de naam van de gever wordt vermeld op de website, social media, borden, of kleding.

Crowdfunden voor aantrekken vreemd vermogen
Heeft u als particulier of bedrijf (spaar)gelden en wilt u deze inleggen voor financiering van groene en duurzame projecten? Dan verstrekt u als het ware een lening aan de geldvragende organisatie. Voorbeelden hiervan zijn het wegzetten van (spaar)gelden voor financiering van bijvoorbeeld windparken, biogasinstallaties en andere duurzame energie-installaties. U belegt uw gelden, en krijgt in ruil hiervoor een rentevergoeding. Als geldverstrekker wordt u geen mede-eigenaar, maar verstrekt u een lening tegen afgesproken voorwaarden.

Crowdfunden voor het aantrekken van eigen vermogen
Biedt een geldvragende organisatie aandelen voor uw ingelegde gelden? Dan wordt u mede-eigenaar van dit project of object. In dat geval participeert u in dat project. Naast aandelen krijgt u afhankelijk van uw inleg en rechtsvorm, inspraak.

Tot welke vorm behoort de WINDpostcoderoos?
Bij de WINDpostcoderoos werft de WINDcoöperatie leden uit de directe omgeving van de windturbine. De leden kiezen een windkavel ter grootte van hun toekomstig voordeel, u investeert in de toekomstige windopbrengst van uw turbine. Bij een windkavel van 1.000 kWh heeft u als deelnemer jaarlijks een voordeel op uw energierekening voor de eerste 1.000 kWh verbruik. Dit voordeel (het niet betalen van energiebelasting over de grootte van uw kavel) levert u aflossing van uw ingelegde gelden én een aantrekkelijk rendement, rente, over uw ingelegde gelden.

Crowdfunden én participeren
De WINDcoöperatie werft door verkoop van windkavels gelden voor vernieuwing en langjarige operatie van de windturbine, dit is crowdfunding. Door aankoop van een kavel biedt u én financiering voor deze investering in een nieuwe turbine, en u gaat samen met de mede-kavelhouders windenergie produceren met uw eigen turbine, u participeert in een coöperatie en gaat samen met de andere leden windenergie produceren (en afnemen).

Meer informatie over de windpostcoderoos, de aankoop van een WINDkavel en de korting op uw energierekening vindt u op www.windpostcoderoos.nl, de facebook pagina en de linkedin pagina.

José Braakman

12 November, 2016

WINDpostcoderoos, Andijk

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos