Andries van Unen – deelnemersblog

Naam: Andries van Unen

Woonplaats: Lutjebroek

Leeftijd: 36

Waarom doet u mee met de windpostcoderoos in Andijk?

Wij hebben, om ons energieverbruik te verduurzamen, eerst de aanschaf van zonnepanelen overwogen. Maar omdat wij in een jaren 30 huis wonen had ik daar toch wat moeite mee; het is optisch natuurlijk niet zo fraai om zwarte panelen op mooie ouderwetse oranje dakpannen te plaatsen. Dan is logischerwijs windenergie een beter alternatief, zeker ook als je kijkt naar de hoeveelheid zonnepanelen die wij nodig zouden hebben door de ligging van ons huis. Ik vind zonne-energie zeker wel belangrijk en ik geloof er ook in; zonne-energie zal zeker een groot aandeel leveren in de energievoorziening van de toekomst.

Waarom vindt u de postcoderoos een goed initiatief?

Ik kende dit principe nog niet voor wind energie, dus ik ben er in gedoken toen de flyer op de mat viel. Ik vond het eigenlijk direct een goed initiatief, en nadat we het thuis even hebben overlegd zijn we ons er verder in gaan verdiepen. Ik vind het leuk om samen te investeren in een kleinschalige windturbine en dat daar een potentieel financieel rendement bij komt kijken is natuurlijk mooi meegenomen. Wij vinden duurzaamheid sowieso belangrijk. We waren eigenlijk al best ver met onze eigen zonnepanelen, maar de WINDpostcoderoos is toch echt een beter alternatief.

Wat betekent lokale en duurzame energie voor u?

Zoals ik al eerder aanstipte vinden wij duurzame energie erg belangrijk. We hebben bijvoorbeeld ook een pelletkachel en we hebben de spouwmuren geïsoleerd. We proberen ons eigen energiegebruik zo veel mogelijk te beperken en zo groen mogelijk te krijgen. Echt 0 op de meter gaat in een jaren 30 huis natuurlijk nooit werken, maar we doen ons best. Verder geloof ik ook in lokale opwek van energie.

Wat is uw toekomstvisie met betrekking tot duurzame energie?

Ik denk dat we uiteindelijk af gaan stappen van de ‘traditionele’ energiebedrijven en dat we veel meer naar het peer-to-peer model toe gaan. Dit betekent dat als je bijvoorbeeld door de opwek van je zonnepanelen op je eigen dak een energieoverschot hebt dit door kan ‘verkopen’ aan de buren of een willekeurig ander persoon. Je ziet natuurlijk ook steeds meer nieuwbouwhuizen die (bijna) zelfvoorzienend zijn. En ook de (lokale) overheid stuurt aan op meer energiebesparende maatregelen in combinatie met eigen opwek.

Uiteindelijk zie ik de verduurzaming van elektriciteitsvoorziening wel goed komen, maar wat betreft warmtevoorziening voorzie ik nog wel een paar uitdagingen. Je zou natuurlijk volledig elektrisch kunnen verwarmen, maar daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd. Aardwarmte gebruiken zit er voor particulieren ook niet direct in: een warmtepomp is een investering van zo’n €25.000,- en dan betaal je ook nog een bedrag aan periodieke onderhoudskosten. Vooral in de dorpen en de lintbebouwing wordt het stoppen met het gebruik van aardgas een forse uitdaging. In de buurt van steden zijn er vaak genoeg bedrijven die restwarmte produceren en/of serverruimtes waardoor er daar nog wel genoeg opties over het nuttig inzetten restwarmte t.b.v. het verwarmen van huizen. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebruik van de restwarmte van de huisvuilcentrale in Alkmaar (HVC) waarbij de restwarmte gebruikt wordt om delen van Alkmaar te voorzien van stadsverwarming.

Wat zou u tegen mensen willen zeggen die twijfelen over deelname?

Twijfel niet! De publieke opinie t.o.v. windmolens is niet altijd even positief en dat snap ik ten dele. Dat is helaas ook zeker het geval in West-Friesland, zo is er bijvoorbeeld politiek niet handig omgesprongen met de grote 7,5 MW Enercon windturbine bij Medemblik (De Ambtenaar). Ik snap dus in zekere zin de aversie tegen windmolens als het grote alleenstaande megaturbines op land betreft. Maar windenergie is een solide en bewezen oplossing voor verduurzaming van onze energiebehoeften; we hebben volgens mij ook geen andere keus op de korte termijn. Het neerzetten van een nieuwe kolen- en of gascentrale is zeker geen oplossing! Wat fossiele brandstoffen betreft heb je qua invloed op het landschap veel minder betrokkenen die daar hinder van ondervinden, maar op lange termijn is dat niet de duurzaamste oplossing gezien de uitstoot van schadelijke gassen. Ik zou zeggen stap over die negatieve schaduw rond windenergie heen en realiseer dat we echt iets moeten gaan veranderen t.a.v. onze energiehuishouding. Het feit dat er een bestaande turbine vervangen wordt speelt voor mij ook mee; als het zou gaan om een nieuwe grote 7,5 MW turbine had ik die ook liever op zee gerealiseerd zien worden. Op de boogde locatie voor WINDpostcoderoos Andijk staat al jaren een kleine windturbine, dit biedt dus een mooie kans om daar een nieuwe turbine te plaatsen om een deel van het lokale elektriciteitsverbruik op een duurzame wijze op te wekken.

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos