Piet Vriend – deelnemer blog


Naam:  Pieter H. Vriend

Woonplaats: Andijk

Leeftijd: 74

Waarom doet u mee met de windpostcoderoos in Andijk?

Ik heb goede ervaringen met de vorige windenergiecoöperatie op dezelfde plek. Dat was de West-Friese Wind Coöperatie, de WWC. Verder spreekt windenergie mij al langer gevoelsmatig aan.

Waarom vindt u de postcoderoos een goed initiatief?

Door de postcoderoos wordt er weer eens iets gedaan op het gebied van windenergie in de regio. Verder vind ik het hele project interessant, ook financieel.

Wat betekent lokale en duurzame energie voor u?

Het lokale aspect spreekt me aan omdat het zo dichtbij is. Ik denk dat het op deze manier ook beter controleerbaar is dan de grote projecten die ver weg zijn.

Duurzame energie vind ik sowieso belangrijk. Hierbij gaat het voor mij niet alleen om het halen van energie uit de wind, die ‘gratis’ en duurzaam is, maar om het totale plaatje. Dit behelst naast duurzaamheid de volledige energievoorziening. Nu en in de toekomst.

Wat is uw toekomstvisie met betrekking tot duurzame energie?

Ik denk dat we alle mogelijkheden in de toekomst zullen moeten benutten, waarbij ik ook denk aan zonne-energie en kernenergie (kernfusie en kernsplitsing). Het gaat dan niet alleen om de energievoorziening voor huizen, maar ook voor de land- en tuinbouw, transport, industrie enzovoorts. De bevolking neemt toe en vergrijst en tegelijkertijd willen we allemaal van alles en mag onze levensstandaard niet achteruit gaan. Ik hoorde overigens onlangs op de radio dat het overheidsbeleid is om na 2020 of 2021 weer wat positievere geluiden te laten horen over kernenergie.

Wat zou u tegen mensen willen zeggen die twijfelen over deelname?

Waarschijnlijk is niets doen de slechtste optie, dus doe zelf eens wat. Houd je ogen en oren open.

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos