Over dit project

In het Friese dorpje Reahûs bepaalt al sinds 1993 een Lagerwey 18-80 windturbine het straatbeeld. De windturbine is na 24 jaar bedrijf toe aan vervanging. De huidige eigenaar van de turbine, de Stichting Doarpsmûne Reahûs, heeft ervoor gekozen om de verouderde molen te vervangen middels de WINDpostcoderoos regeling. Deze regeling vormt de basis van de nieuwe WINDcoöperatie “De Wynroas fan Reahûs”.

Huishoudens én bedrijven binnen het WINDpostcoderoos gebied kunnen nu een aandeel nemen in de nieuwe coöperatie. U wordt mede eigenaar van de windturbine waarmee u lokaal en duurzaam opgewekte energie gaat afnemen. Hiermee wordt u gekort op de jaarlijkse energiebelasting en kunt u een rendement behalen van circa 4%over uw geïnvesteerde bedrag. Zo draagt u zorgeloos een steentje bij aan een duurzame leefomgeving.

De nieuwe WINDcoöperatie “De Wynroas fan Reahûs” vervangt met de geïnvesteerde gelden van haar leden de huidige windmolen voor een moderne variant. Deelnemen doet u al vanaf 270 euro per windkavel. Hiermee steunt u samen met de mensen uit uw omgeving de lokale duurzame energie ontwikkeling in Reahûs en geniet u van lokaal opgewekte groene elektriciteit tegen een aantrekkelijk tarief én ontvangt u gedurende de looptijd uw inleg terug.

Deelnemende Postcodes

Deelnemende Postcodes:

De windturbine zelf staat in het postcodegebied 8736. Alle direct aangrenzende postcodes kunnen meedoen. Lijst met postcodes:

8736, Reahûs

8635, Boazum

8629, Scharnegoutum

8642, Lutkewierum

8628, Goënga

8603, Sneek

8631, Loënga

8632, Tirns

8644, Dearsum

8647, Sibrandabuorren

Contact met ons opnemen

Neem voor vragen over de WINDpostcoderoos van Reahûs contact met ons op!

Mail: reahus@windpostcoderoos.nl

Telefoon: 0515 – 332561, 0515 – 332069

Geschiedenis

De mensen achter de dorpsmolen van het kleine Friese dorpje Reahûs heten Haye, Jetse, Rein, Jetty en Titus. Deze vijf Friezen beheren de Wynslyper (Windslijper): een kleine Lagerwey tweewieker die al sinds 1993 non-stop draait, en het dorp voorziet van extra inkomsten.

Het idee ontstond in april 1991, nadat iemand in de dorpskroeg opperde: “We moeten weer eens iets voor het dorp doen, maar wat?”

Vanaf het begin was de windmolen al bedoeld voor projecten voor het algemene belang en voor energiebesparing in het dorp. Een vijftal, richtte een stichting op en maakte de plannen, met hulp van een adviseur die al ervaring had met windmolens. In 1992 investeerden de inwoners van Reahûs mee in het plan. Sommigen voor 100 gulden, anderen voor 5000 gulden. Anderen legden geld in voor hun kinderen.

In 1993 startte de bouw, en sinds september dat jaar draait de Wynslyper vrijwel non-stop. In de eerste tien jaar is de lening afgelost en zijn de deelnemers terugbetaald, inclusief rente. Vanaf dat moment zijn alle opbrengsten naar het dorp gegaan: Op het dak van de school ligt nu een tiental zonnecollectoren, er is een speeltuin aangelegd, een activiteitencommissie heeft een startsubsidie ontvangen en de renovatie van het dorpshuis is mee gefinancierd. Allemaal dankzij de Wynslyper.

Jetty: “We zijn nooit voor de winst voor onze stichting gegaan. Alle inkomsten zijn voor het dorp, voor iedereen.”

Er is nooit weerstand geweest tegen de molen, niet alleen omdat hij redelijk klein is, maar ook omdat het hele dorp er altijd bij betrokken is geweest.

Laatste nieuws

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos