• VEELGESTELDE VRAGEN

    WINDpostcoderoos: Collectief lokaal investeren in een zichtbaar duurzaam project

Veelgestelde Vragen WIND Postcoderoos

Over de WIND Postcoderoos

Wat is de drijfveer van de initiatiefnemers?

Na succesvolle collectieve zonnestroomprojecten hebben initiatiefnemers WES en Greenchoice het idee van de WINDpostcoderoos ontwikkeld. Eigen, lokaal opgewekte windstroom bereikbaar maken voor iedereen. Onze drive komt voort uit onze visie dat het anders kan en ook zou moeten. De trend naar collectief financieren en participeren, verzekeren, zorg verlenen of stroom opwekken is onomkeerbaar en past in de huidige tijdgeest. Samen wind opwekken is volstrekt logisch, aangezien het individueel vaak technisch of economisch minder optimaal is.

Met welke energiebedrijven werkt de WINDpostcoderoos samen?

WINDpostcoderoos werkt samen met energieleverancier Greenchoice. Neemt u deel aan een van onze projecten én bent u klant van Greenchoice, dan betaalt Greenchoice uw jaarlijkse administratiekosten en behaalt u een beter rendement. Het is overigens ook mogelijk deel te nemen wanneer u klant bent van een andere energieleverancier.

Waarom is het lokale aspect zo belangrijk voor jullie?

Een van de uitgangspunten van de regeling verlaagd tarief, en dus ook de WINDpostcoderoos, is dat iedere deelnemer zelf lokaal stroom kan opwekken. Bij het realiseren van een WINDpostcoderoos project is het participeren van de lokale huishoudens en bedrijven van essentieel belang.

Hoe is mijn electriciteitsprijs opgebouwd?

De electriciteitsprijs is per kWh opgebouwd uit drie delen: de leveringsprijs, de energiebelasting en de opslag duurzame energie. Stel u betaalt 19,16 cent per kWh voor uw elektriciteit. De leveringsprijs bedraagt dan 6,33 cent, de energiebelasting is 11,93 cent en de opslag duurzame energie bedraag 0,9 cent.

Verdien ik mijn inleg wel terug?

Ja.

Onderstaand een rekenvoorbeeld:

  • Stel u neemt deel voor 1.000kWh (€1.250,-) in een coöperatie
  • Uw jaarlijkse korting op de energiebelasting bedraagt dan 1.000 x €0,1193 = €119,30,- per jaar
  • Over 15 jaar heeft u een voordeel op uw energierekening van: 15 x €119,30 = €1.789,50
  • U heeft dan dus €1.789,50 – €1.250 = €539,50 extra korting op uw inleg!

Via een annuïteit wordt uw inleg afgelost en ontvangt u rente over uw inleg, waardoor u na 15 jaar uw volledige inleg terug verdiend heeft met een jaarlijks gemiddeld rendement (IRR) van ca. 5,2%.

Staat mijn jaarlijkse korting vast?

De wet zegt dat er een korting op de energiebelasting wordt gegeven ‘tot nihil’ en verder dat deze korting niet wordt aangepast gedurende de looptijd van 15 jaar.
De korting ‘tot nihil’ is een korting van 100% van de energiebelasting en dat staat voor 15 jaar vast. Dat wil dus zeggen dat de exacte korting uitgedrukt in geld volledig meebeweegt met de energiebelasting. Dit betekent dat als de energiebelasting hoger wordt, uw korting ook hoger wordt. Wordt de energiebelasting verlaagd, dan is ook uw korting lager.
De trend van de energiebelasting is dat deze elk jaar iets verhoogd wordt, maar deze kan ook naar beneden worden bijgesteld door de overheid. Gelukkig voor ons is het komende beleid wel zeer gericht op duurzaamheid en decentralisatie als we de eerste plannen mogen geloven.

Daarnaast is uw jaarlijkse korting  afhankelijk van de productie van de wind turbine. Uw windkavel is gebaseerd op een totale opbrengst van 175.000 kWh per jaar. Hierin is een veiligheidsmarge mee genomen voor het geval de wind een jaar minder is dan de verwachting. Het kan dus ook zijn dat er een overproductie is. Als er een overproductie is van 10%, betekent dit een korting op de energiebelasting over 110% van uw inleg.

In het rekenvoorbeeld van een inleg van 1.000 kWh betekent dat dus een korting van 1.100 kWh x 11,93 cent = €131,23 korting dat jaar in plaats van €119,30

Hoe verloopt de verrekening van de korting op de energiebelasting?

De korting op de energiebelasting wordt jaarlijks in mindering gebracht op uw energierekening. Alle energieleveranciers zijn hiertoe verplicht door de belastingdienst.
De coöperatie geeft jaarlijks de deelnemers door aan de belastingdienst en geeft daarbij aan bij welke energieleverancier zij zijn aangesloten.
De belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de energiebelasting ook daadwerkelijk door de energieleveranciers wordt afgetrokken van de betreffende rekeningen.

Wat zijn de belangrijkste risico’s die ik loop bij deelname?

Minder verbruik in de toekomst bij coöperatieleden

Wij adviseren om niet meer dan 75% van uw totale verbruik te investeren in windkavels omdat u alleen belasting terug kunt krijgen over stroom die u ook echt gebruikt. De algehele verwachting is overigens dat het gebruik van stroom in de toekomst omhoog gaat, terwijl het verbruik van gas zal dalen.

Voor deelnemers

Wat doet de coöperatie met mijn periodieke bijdrage, de administratiekosten?

Met de periodieke bijdrage worden periodieke bedragen betaald. Bijvoorbeeld de transportkosten, administratiekosten en accountantskosten.

Als ik in een project participeer, ben ik dan verplicht deel te nemen zodra het project wordt vrijgegeven voor ‘funding’?

Ja, zodra u zich inschrijft en akkoord gaat met de ledenovereenkomst, ontvangt u een deelnamebevestiging. Op dat moment vragen we u de betaling te voldoen. Na het voldoen van het volledige bedrag bent u direct lid van de coöperatie én mede eigenaar van de windturbine.

Wat doet de coöperatie met mijn inleg?

De coöperatie gebruikt het geld van de inleg voor de realisatie van de windturbine en zorgt gedurende de looptijd van het project voor de operatie (jaarlijks onderhoud, verzekeringen) van de turbine.

Kan ik wel meedoen als ik geen klant ben van Greenchoice?

Ook indien u geen klant bent van Greenchoice is het mogelijk om deel te nemen aan onze projecten. Wij willen juist zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen zelf stroom op te wekken. Alle energieleveranciers zijn wettelijk verplicht mee te werken met deze regeling.

Ik heb ook al eigen opwekking van elektriciteit met bijvoorbeeld zonnepanelen, hoe bepaal ik de grootte van mijn windkavel?

Een voorbeeld: ik heb een huishouden bestaande uit 4 personen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.920 kWh per jaar. De zonnepanelen op mijn dak leveren ca. 2.220 kWh per jaar. Hoe bepaalt ik de grootte van mijn windkavel?

U krijgt nooit meer voordeel uit de regeling verlaagd tarief dan dat u daadwerkelijk aan elektriciteit inkoopt. Bij een verbruik van 3.920 kWh per jaar en een eigen productie van 2.220 kWh per jaar, kunt u deelnemen in de WINDpostcoderoos voor maximaal 1.700 kWh.

Kan ik jaarlijks windkavels bijkopen?

Nee, de windkavels worden in principe alleen verstrekt bij aanmelding voor het project.  Het bijkopen van windkavels is alleen mogelijk wanneer bijvoorbeeld een medecoöperatielid besluit zijn of haar windkavels aan te bieden.

Hoe wordt de opbrengst van de stroom met mij verrekend?

De opgewekte stroom wordt op basis van de door u ingelegde windkavel(s) verrekend middels een korting op de energiebelasting. Heeft u een kavel van 1.000 kWh, dan betaalt u over deze 1.000 kWh geen energiebelasting. Deze verrekening vindt plaats via uw energie afrekening.

Wat gebeurt er met mijn energierekening als ik mee doe met de WINDpostcoderoos?

Eenmaal per jaar ontvangt u de een afrekening. Elke klant heeft een vast moment per jaar dat deze jaarnota wordt toegestuurd. Op deze jaarlijkse afrekening wordt uw korting op de energie belasting verrekend.

Hoeveel bedraagt de korting op de Energiebelasting?

De korting op de energiebelasting bedraagt sinds 1 januari 2019 11,93 cent/kWh. Deze korting wordt door het energiebedrijf verrekend op uw jaarafrekening. U ontvangt deze korting over uw windaandeel. Dit kunt u zelf bepalen. Uw windaandeel mag niet hoger zijn dan uw werkelijke verbruik en is gemaximeerd tot 10.000 kilowattuur op jaarbasis.

Welke kosten heb ik naast mijn eenmalige deelnamekosten?

Bent u geen klant van Greenchoice, brengt de coöperatie jaarlijks administratiekosten bij u in rekening. Bent u klant van Greenchoice, dan neemt Greenchoice die kosten voor haar rekening. De hoogte van de administratiekosten liggen tussen de € 5 en € 15 per jaar, afhankelijk van de kostenstructuur van het betreffende project.

Wat gebeurt er met mijn windkavel(s) als ik verhuis?

Wanneer u verhuist naar een woning binnen het postcoderoos gebied kunt u uw windkavel(s) meenemen naar uw nieuwe adres. Zorg er wel voor dat de nieuwe adresgegevens bij ons bekend zijn.

Wanneer u verhuist naar een woning buiten het postcoderoos gebied, vervalt het recht op belastingkorting. U bent dan genoodzaakt om uw oude woning inclusief windkavel(s) te verkopen of de windkavel(s) te verkopen aan een koper die woonachtig is binnen het gebied van de postcoderoos. Ook kunt u de kavels altijd nog terug verkopen aan de coöperatie voor een jaarlijks vastgesteld bedrag.

Kan ik mijn lidmaatschap gedurende de looptijd van het project beëindigen?

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden. Voor de exacte werking verwijzen we naar de ledenovereenkomst die wordt toegezonden wanneer je de windkavels via de website reserveert. Hierin wordt aangegeven hoe de windkavel kunnen worden aangeboden aan de coöperatie tegen een vooraf vastgestelde terugneemprijs. Het bestuur van de coöperatie bepaalt jaarlijks de in het volgende kalenderjaar geldende terugneemprijs van de windkavels.In geval van overlijden zijn de kavels overdraagbaar aan erfgenamen als die binnen het postcodegebied wonen. In elk ander geval geldt dat de kavels terug verkocht kunnen worden aan de coöperatie.

Wat gebeurt er na 15 jaar, als de looptijd van het project is verstreken?

De looptijd van alle WINDpostcoderoos regeling bedraagt 15 jaar. De technische levensduur van de windturbine bedraagt echter minstens 20 jaar. Het is dus heel goed mogelijk dat de windturbine na de looptijd van het project gewoon doorgaat met produceren. Na 15 jaar zal er in de algemene ledenvergadering een besluit genomen worden over de verdere exploitatie van de windturbine.

Hoe kan ik helpen om de werving van deelnemers voor de WINDpostcoderoos tot een succes te maken?

U helpt ons deelnemers te werven door het project aan te bevelen, te steunen en verder te delen met uw contacten bijvoorbeeld via social media.

Hoe bepaal ik de grootte van mijn windkavel?

De grootte van uw windkavel is allereerst afhankelijk van wat u wilt en kunt investeren. U kunt al een windkavel kopen vanaf (en per) 200 kWh (á €250,-) tot een maximum van 10.000 kWh (á €12.500,-).

Voor iedere ingelegde kWh krijgt u jaarlijks een korting van (11,93 cent / kWh) op uw energie belasting. Dit betekent dus dat hoe groter uw windkavel is, hoe hoger uw jaarlijkse korting is (en hoe lager dus uw energie rekening)!

Het is wel belangrijk dat de grootte van uw windkavel past binnen uw jaarlijkse gebruik. Wij raden dan ook aan om uw windkavel niet groter te laten zijn dan 75% van uw verbruik.

Heb ik niet al korting op mijn energiebelasting?

Ja, dat klopt. Uw energierekening is opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel. In beide delen zit een kopje ‘energiebelasting’. De korting op de energiebelasting in het vaste deel krijgt iedereen met een electriciteitsaansluiting (deze is vaak per dag aangegeven). De energiebelasting in het variabele deel is de 11,93 cent/kWh en dat is de energiebelasting die via de postcoderoos regeling gekort kan worden.

Over de coöperaties

Welke rechtsvorm wordt toegepast?

Per WINDpostcoderoos project wordt een coöperatieve vereniging opgericht voor haar leden. De rechtsvorm Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) past het beste bij de activiteiten van de WINDpostcoderoos en voor de bescherming van haar leden. Alle deelnemers hebben hierdoor even veel te zeggen binnen de coöperatie en het beschermt de deelnemers tegen aansprakelijkheid.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van de coöperatie?

Het bestuur van de coöperatie ziet toe op een juiste uitvoering van de werkzaamheden zoals die door de onderaannemers worden uitgevoerd. Het gaat om beheer en onderhoud, administratie, financieel beheer en, niet onbelangrijk, de communicatie met de deelnemers. Naast de wind turbine eigenaren kunnen bijvoorbeeld ook afgevaardigden van energiebedrijven en/of (deel)gemeentes zitting nemen in het bestuur van de coöperatie.

Kan ik zitting nemen in een coöperatie bestuur?

U kunt, als participant, zitting nemen in het coöperatiebestuur. Naast mede eigenaar bent u dan ook medebestuurder van de coöperatie.

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos