• In zes stappen “De Windpostcoderoos” aanpak nader bekeken

    WINDpostcoderoos: Collectief lokaal investeren in een zichtbaar duurzaam project

Stap 1

Maak kennis met de WINDpostcoderoos

Het initiatief

Na succesvolle collectieve zonnestroomprojecten hebben initiatiefnemers Wind Energy Solutions (WES) en Greenchoice het concept van de WIND Postcoderoos ontwikkeld. Eigen, lokaal opgewekte windenergie bereikbaar maken voor iedereen.

WES en Greenchoice zijn al jarenlang actief in de duurzame energiesector. Als ontwikkelaar en producent van middelgrote windturbines en als duurzame energie leverancier zijn stilstaande windturbines ons een ‘doorn in het oog’. Met de nieuwe regeling verlaagd tarief zagen wij al in 2015 kansen voor de WINDpostcoderoos.

Wat is de WINDpostcoderoos?

Het uitgangspunt van de WINDpostcoderoos is dat iedere deelnemer zelf lokaal stroom kan gaan opwekken. Huishoudens én bedrijven binnen een afgebakend postcoderoos gebied kunnen mede eigenaar worden van een windturbine. Zij worden mede-eigenaar, nemen de eigen duurzaam opgewekte energie af, ontvangen binnen de looptijd hun inleg terug en genieten gedurende de looptijd een verlaagd tarief voor inkoop elektriciteit. Dit resulteert in een aantrekkelijk rendement over de inleg.

“Zo dragen zij zorgeloos een steentje bij aan een duurzame leefomgeving!”

Stap 2

Hoe werkt de WINDpostcoderoos?

Regeling verlaagd tarief

In 2013 is het Energie Akkoord vastgesteld. Een van de regelingen in dit akkoord is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ (http://www.hieropgewekt.nl/kennis/verlaagd-tarief/de-regeling-het-kort). Deze ‘Regeling Verlaagd Tarief’ stimuleert lokale opwekking van duurzame energie. Bewoners in een bepaald gebied mogen samen groene energie opwekken en genieten van een verlaagd tarief aan energie belasting. De postcoderoos wordt al sinds 2013 in Nederland ingezet bij grotere zonne-energie projecten. Sinds 1 januari 2016 is de regeling verruimd waardoor deze regeling zeer interessant is geworden voor de vernieuwing van o.a. Lagerwey / WES windturbines.

Per 1 januari 2014 komen leden van coöperaties in aanmerking voor een korting op de REB (Regulier Energie Belasting). Dit betreft de ‘Regeling Verlaagd Tarief’. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers (tot 10.000kWh) die samen eigenaar zijn van een duurzame productie-installatie in de buurt, en die woonachtig zijn in de viercijferige postcode waar de installatie is gevestigd, of in de daaraan grenzende postcodegebieden. Kijk op https://windpostcoderoos.nl/projecten/ voor projecten in uw direct omgeving.

Nieuwe coöperatie

De WINDcoöperatie in een gebied op waarin huishoudens en bedrijven binnen het postcodegebied kunnen deelnemen. Wanneer er voldoende deelnemers zijn wordt de oude turbine vervangen voor een moderne variant. De nieuwe turbine draait voor minstens de komende 15 tot 20 jaar en wekt voor die periode duurzame energie op voor de coöperatie. Na de oprichting wordt door de leden een eigen bestuur gekozen die het eigendom van de turbine in handen krijgt en het dagelijks bestuur van de coöperatie op zich neemt.

Energielevancier

Wij werken voor onze projecten samen met energieleverancier Greenchoice. Neemt u deel aan een van de projecten en bent of wordt u klant bij Greenchoice, dan kunt u rekenen op een nog aantrekkelijker rendement. Greenchoice neemt in dat geval namelijk de jaarlijkse administratiekosten voor haar rekening.

Stap 3

Hoe ziet uw huidige energierekening er uit?

Jaarafrekening

Eén keer per jaar krijgt u een jaarafrekening van uw energieleverancier. Op uw jaarafrekening staat vermeld hoeveel elektriciteit u in een jaar verbruikt heeft.

Als u niet precies weet wat uw energieverbruik is, kunt u ook de tabel hieronder gebruiken (bron: milieucentraal). Daarin staat op basis van het aantal personen, wat het gemiddelde stroomverbruik per jaar is.  Aan de hand van uw jaarlijks gemiddelde stroomgebruik  kunt u bepalen voor hoeveel kWh u wilt deelnemen in een van de WINDpostcoderoos projecten.

Gemiddeld verbruik aan elektriciteit (bron: milieucentraal)

1 persoons huishouden: 2.240 kWh

2 persoons huishouden: 2.920 kWh

3 persoons huishouden: 3.420 kWh

4 persoons huishouden: 3.920 kWh

5 persoons huishouden:  4.420 kWh

Let op u kunt alleen deelnemen voor het aantal kWh dat u daadwerkelijk op jaarbasis verbruikt.

 

U heeft al eigen opwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen, wat nu?

Stel u bent een huishouden bestaande uit 4 personen met een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.920 kWh per jaar. De zonnepanelen op uw dak leveren bijvoorbeeld 2.220 kWh per jaar.

Hoe bepaalt u uw deelname in de WINDpostcoderoos?

U krijgt nooit meer voordeel uit de regeling verlaagd tarief dan dat u daadwerkelijk aan elektriciteit inkoopt. Bij een verbruik van 3.920 kWh per jaar en een eigen produktie van 2.220 kWh per jaar, kunt u deelnemen in de WINDpostcoderoos voor maximaal 1.700 kWh.

Wilt u een advies op maat? Stuur ons dan een ingevuld contactformulier.

Stap 4

Wat levert het me op?

Uw jaarlijkse voordeel wordt bepaald door de hoeveelheid kWh die u investeert. Over iedere geïnvesteerde kWh ontvangt u voor 15 jaar een korting op de energiebelasting van 11,93 cent.

Stel u heeft een gemiddeld electriciteitsverbruik van 3.000 kWh per jaar. U kan dan voor maximaal 3.000 kWh investeren in de nieuwe coöperatie. Deze investering van  3.000 kWh is de basis voor ons rekenvoorbeeld.

Stel: U neemt een aandeel van 3.000 kWh (kavel) in de nieuwe WINDcoöperatie, dit is een eenmalige investering van € 3.750,- in de coöperatie. Dit geeft de volgende berekening:

  • Recht op Verlaag Tarief Regeling van 3.000 kWh * € 0,1193 = € 357,90 per jaar voor 15 jaar vast
  • Bijdrage vanuit WINDpostcoderoos voor deze kavel / huishouden is 15 jaar * € 357,90  = € 5.368,-
  • In 15 jaar inleg en rente vergoeding ingelegde gelden (annuïteit)
  • Gemiddelde rentevergoeding in dit voorbeeld 5,2 % per jaar

Randvoorwaarden:

  • Max. aantal kWh per huishouden / coöperatie lid is 10.000 kWh per jaar 
  • Max. 20 % van de coöperatie door een ondernemer

Stap 5

Wat moet ik nog meer weten?

Heeft u interesse in deelname? Vul dan het interesse formulier in. Na ontvangst nemen wij contact met u op.

Heeft u nog aanvullende vragen? Lees de veelgestelde vragen (FAQ, frequently asked questions). Hier vind u vele vragen en antwoorden op eerder gestelde vragen.

Heeft u nog steeds vragen? Stuur ons uw vraag via het contactformulier of mail naar info@windenergysolutions.nl.

Wij beantwoorden graag uw vraag!

Stap 6

Meld u nu aan!

Alle stappen doorlopen, klaar om samen met uw dorpsgenoten duurzame energie te produceren en zelf het voordeel te genieten? Vul het interesse formulier in en start met besparen.

Wij stellen op het prijs als u ook uw motivatie voor deelname invult. Tevens vernemen wij graag of u een positie binnen het coöperatie bestuur wenst.

© Copyright - WES, Wind Postcode Roos